Internetové služby pro Popice a okolí

 

Od roku 2005 poskytuji internetové služby v Popicích a blízkém okolí. Pokrytí postupně rozšiřuji a zkvalitňuji podle vývoje technologických možností.

Kontakty

Ing. Vladimír Sedláček
telefon: +420 602 737 841
mail: sedlacek@popice.cz

Férová služba bez limitů

Za hlavní službu považuji přístup k Internetu a o této službě nemlžím. Neslibuji závratné rychlosti, ale garantuji minimální dosažené parametry, které monitoruji a soustavně zlepšuji. Této garanci přizpůsobuji plán sítě. Žádné umělé a pevné limity pro objemy nebo rychlosti nestanovuji. Priority provozu řídí automaty tak, aby byl v každém okamžiku uspokojen každý uživatel ze svého zaručeného nároku a podílu na narocích uživatelů momentálně službu nevyužívajících. Dodatkové služby nabízím férově a jejich užívání je skutečně dobrovolné – speciální balíčky ani zvláštní cenové akce v nabídce nehledejte. Zařízení si nekupujete a jeho údržba a opravy jsou zahrnuty v ceně služeb. Žádné dlouhodobé úvazky, účtovací jednotkou instalované přípojky je kaledářní měsíc. Ten první je zdarma, abyste si připojení mohli vyzkoušet.Domácí WiFi a nastavení bezpečné domácí sítě je zdarma.

Ochrana a obrana

Základní služba nabízí ochranu domácí sítě prostřednictvím NAT firewallu. Zároveň automaticky brání síť proti nejběžnějším útokům ze strany počítačů zákazníka, ke kterým by mohlo dojít v případě jejich nakažení.

Individuální veřejná pevná adresa IPv4 a blok adres IPv6 pro každého na požádání

Jako dodatkovou službu lze přidělit jednu nebo více veřejných IP adres protokolu IPv4 a tyto směrovat na konkrétní stroje v domání síti za přípojkou. Také mohu na přípojce poskytnout veřejný rozsah adres protokolu IPv6 a každé jednotlivé připojené zařízení pak může být dostupné na síti Internet. Tato služba je k dispozici od září 2011 a její zavedení vyžaduje aktivní řízení bezpečnosti na veřejně přístupných zařízeních.

Bohaté zkušenosti a dovednosti

Základ tvoří bohaté zkušenosti a hluboké znalostí nejen o počítačích a počítačových sítích a jejich budování a provozování, ale i o elektronice, radioamatérském provozu, šíření vln a bezdrátových sdělovacích systémech. Znalost správy a programování různých operačních platforem a síťových aplikací. Hacking a management bezpečnosti informačních systémů.

Moderní, ale stabilní a prověřené technologie

K zákazníkům i do infrastruktury dávám jen odzkoušená a dlouhodobě dostupná zařízení a používám jen jejich oficiální vlastnosti. Experimentální rozšíření ani podporu úplně nejnovější technologie XY u mě v běžném provozu nenajdete. Ale můžeme ji odzkoušet.

Vždy něco navíc

Neformální servis, snadné hlášení poruch a změn, individuální formy úhrady, pomoc se základními problémy nejen z oblasti počítačů zdarma.

Zápůjčky a odprodeje vyřazených zařízení za výhodné ceny.

Prostor pro individuální i podnikatelské webové prezentace za výhodných podmínek. Registrace domén, individuálně přizpůsobené vedení záznamů a správa všech nezbytných náležitostí.

Poštovní schránky na doméně popice.cz jsou dostupné všemi běžnými poštovními protokoly a webovým rozhraním. S ochranou proti spamu a virům. Pouze pro zákazníky zdarma v libovolném počtu.

 

 Publikoval 11.26